/

Rólunk

Kutatással, ezen belül elsősorban hatásméréssel foglalkozik a HOLO, ami egy

 • szakmai tér, amely a társadalomtudományi-, piac- és közvélemény kutatás terén évtizedek óta dolgozó szakemberek közös munkájának ad keretet.
 • network, amelynek tagjai között megtalálható szociológus, szociálpolitikus, közgazdász és statisztikus, de szervezetfejlesztő, mediátor, közösségfejlesztő és pszichológus is.
 • kapcsolódási pont, amely lehetővé teszi a megrendelő és a megfelelő szakember találkozását.

Civil szervezetek

Megvalósítás előtt

 • Az Artemisszió Alapítvány interkulturális kompetenciafejlesztést célzó tréninget kívánt indítani az egészségügyi dolgozók számára. Kutatásunk az ellátórendszer problémáit foglalta össze illetve a munkavégzés során felbukkanó nehézségeket azonosított. Az eredmények alapján a célcsoport igényeihez kitűnően illeszkedő képzési csomag került kialakításra.
 • Az Utópia Civil Egyesület társadalmi célú üzeneteket kívánt eljuttatni az esélyegyenlőség témaköre iránt kevésbé fogékony célcsoporthoz. Fókuszcsoport segítségével a kampány keretében használni kívánt szlogeneket teszteltük. Az eredmények alapján nyilvánvalóvá vált, hogy milyen megfogalmazás segíti leginkább a kívánt hatás elérését.
 • A Megálló csoport megbízásából munkatársainak támogatták a józsefvárosi Magdolna negyedben élő szerhasználó és veszélyeztetett fiatalok életmódjának és életkörülményeinek vizsgálatát. Az eredmények révén a helyi szervezetek megbízható információhoz jutottak a célcsoportba tartozókról, így az igényekhez illeszkedő szolgáltatást tudtak kialakítani.

Megvalósítás közben

 • A KözösALAPON a magyarországi közösségi alapítványok fejlődését hosszútávon támogató országos program. A program munkatársai 2015-ben kezdtek el dolgozni a közösségi alapítványok létrehozása iránt érdeklődő helyi csoportokkal. A közös munkának ez a szakasza úgy zárult le, hogy a támogatói munkának köszönhetően a bejegyzett közösségi alapítványok száma négyre emelkedett Magyarországon. Ennek az időszaknak az értékelését végeztük el 2017 tavaszán. A kutatási beszámoló elérhető itt.
 • Az Open Society Initiative for Europe (OSIFE) megbízásából a hazai civil szervezetek társadalmi bázis építését támogató program időközi értékelését végeztük el. A kvalitatív és kvantitatív technikákon alapuló kutatás során ismertté váltak a program erősségei és gyengeségei. Erre az információra építve a HOLO. kutatói a kezdeményezés fejlesztését célzó javaslatokat fogalmaztak meg. 
 • A Foresee Kutatócsoportot támogató vizsgálattal, amelyre az ALTERNATIVE nemzetközi program keretében került sor, arra kerestük a választ, hogy a konfliktusban érintettek és a mediátorok közötti kapcsolat és bizalom kialakítását milyen tényezők akadályozzák és támogatják. Az eredmények nem csak a konkrét projekten belül hasznosultak, a feltárt tudás folyamatosan segíti a mediátorok munkáját a kutatás lezárulása után is.

Megvalósítás után

 • Az Adj Hangot Egyesület programjának keretében börtönrádiót hoztak létre és működtetek fegyintézetekben élők. Hatásmérésünk során a program (elsősorban) hallgatottságban mérhető eredményességét mértük, egyúttal a börtönrádióval kapcsolatos igényeket és visszajelzéseket is összegyűjtöttük.
 • Az állami gondozásból kilépett fiatalok lakhatását támogató Lakmusz program hatásmérését Pécs és Komló városában valósítottuk meg. A program vizsgálat során sikerrel azonosítottuk a célok megvalósítását akadályozó tényezőket és a kezdeményezésben érintett szervezetek közötti együttműködés nehézségeit.
 • A Roma Integráció Évtized Program Titkársága megbízásából a hazai, roma integrációt célzó kezdeményezésekről gyűjtöttünk információt. Az eredmények alapján választottuk ki azokat a jó gyakorlatokat, amelyek bizonyíthatóan átlátható és eredményes módon valósultak meg.

Oktatási és állami intézmények

Megvalósítás előtt

 • A „Kisgyermekkori nevelés támogatása” (EFOP-3.1.1) programhoz kapcsolódó kutatás keretében képet alkothattunk a 0-3 éves korosztály számára biztosított alapellátásokról, szolgáltatásokról, a szolgáltatók és intézmények sajátosságairól a napközbeni ellátás területén. Az eredmények az ellátórendszer átalakítását célzó intézkedéseket támogatták.
 • A nemzetközi partnerekkel zajló COREPOL program keretében a rendőrök és a romák között kialakuló konfliktusokról és azok megoldási lehetőségeiről gyűjtöttünk információt. A két éves futamidejű kutatás során nyert adatok a Rendészettudományi Főiskola képzési anyagának a kialakításához járultak hozzá.
 • A "Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése" (EFOP-1.2.4) program keretében a gyermekvédelmi jelzőrendszer erősségeire és gyengeségeire koncentráló viszgálatot bonyolítottunk le. Az eredmények ismeretében kerül sor annak annak a tananyagnak a kialakítására, amely a jelzőrendszerben dolgozók számára lesz a későbbiekben elérhető. 

Megvalósítás közben

 • A hazai tehetséggondozás, tehetségfejlesztés hazai szervezeti struktúrájáról és gyakorlatáról kaptunk átfogó képet a kvantitatív és kvalitatív elemeket ötvöző kutatásról, amely a Család-, Ifjúság és- Népesedéspolitikai Intézet megbízásából zajlott le. Az eredmények ismeretében a tehetséggondozás rendszerének fejlesztése valósítható meg.
 • Az Oktatási Jogok Biztosa Hivatala megbízásából vizsgáltuk, hogy az esélyegyenlőséget előíró törvényi szabályozásnak eleget tettek-e a felsőoktatási intézmények. A hatásmérés során a fogyatékos hallgatókat akadályozó/támogató tényezőkről is információt gyűjtöttünk. Az eredmények alapján a szabályozás változtatását célzó javaslatokat fogalmaztunk meg.
 • Munkatársainak a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap időközi értékelését végezték el. Az elemző munka során nem projekt, hanem program szintű átvilágítás történt. Az elemző tanulmány nem csak a társadalmi, politikai és jogi kontextust ismerteti, hanem (többek között) a program hatékonyságával, relevanciájával, koherenciájával és fenntarthatóságával kapcsolatos információkat is közöl. 

Megvalósítás után

 • A Belügyminisztérium Támogatás-koordinációs Főosztályának megbízásából az Európai Integrációs Alap és az Európai Menekültügyi Alap által a 2011-2013. évek allokációjának terhére finanszírozott programok hatásmérését végeztük el. Az eredmények általános értékelést tettek lehetővé, de a következő évek pályázati kiírási gyakorlatát is befolyásolták. 
 • Munkatársaink segítségével valósult meg a fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje című kiemelt projekt (TÁMOP 5.6.3) hatását mérő kutatás.
 • Az IHM – ITP – 12 pályázaton nyert kisebbségi önkormányzatok körében végeztünk hatásmérést. Az adatfelvétel célja az volt, hogy segítségével a kiíró átfogó képet kapjon az informatikai támogatást biztosító pályázat eredményességéről, az esetlegesen felmerülő problémákról valamint a célcsoport számítógép-, és internet használati szokásairól.

„Kombinációk”

 • A HOLO tagjai a Svájci Hozzájárulás keretében megvalósított SH/9/1/1 számú „Többszintű Közösségi Rendőrségi Hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért” című projekt hatásvizsgálatát támogatták a Belügyminisztérium felkérésére. A megvalósítás előtt és után 2000-2000 fős mintán vizsgáltuk, hogy a program milyen változást ért el a célcsoport körében.
 • Több képzési programot (pl. TÁMOP 5.3.8, TÁMOP 5.3.10) menet közben, többször vizsgáltuk nagy mintás, kérdőíves kutatásokkal. A vizsgálatok során a célcsoport helyzetét, igényeit és a biztosítani kívánt szolgáltatás jellemzőit határoztuk meg, ezen túlmenően az elért eredményekről adtunk visszajelzést.

Üzleti szervezetek

A HOLO tagjai üzleti szervezetek hatásmérését is támogatták. Az alábbiakban azokat a partnereket soroljuk fel, akikkel az elmúlt években együtt dolgoztunk: Alstom Magyarország, Café PR, Coca-Cola Magyarország, dm-drogerie markt, Dreher Sörgyárak Zrt., E.ON Magyarország, Magyar Posta, OTP Bank, Raiffeisen Bank, SPAR Magyarország, Videoton

Képzések

A Mozaik Hub szervezésében, évente több alkalommal kerül sor arra a hatásméréssel foglalkozó workshop-ra, amely civil szervezetek számára térítésmentesen elérhető. A találkozók során a hatásmérés szükségességére és hozadékaira koncentrálunk, beszélgetünk a civil szervezetek sikerességének kritériumairól és körbejárjuk a monitoring és evaluáció kérdéskörét. Kitérünk arra, hogy miért fontos logikai modellben gondolkodni és stakeholder térképet készíteni a hatásmérés során. Az esemény aktuálisan meghirdetett időpontjairól itt található információ.

Az Impact Academy egy féléves komplex program, amely a nemzetközi és magyar szakértők által tartott interaktív képzésből, két közösségi eseményből és egy, a hazai szereplőket a társadalmi hatásmérésre inspiráló multi-média platform létrehozásából áll. A képzés során a résztvevők nem csak a hatásmérés elméletével, és stratégiai részével ismerkednek meg, hanem testreszabott eszközök segítségével támogatást kapnak a saját mérési rendszerük kialakítására és gyakorlati bevezetésére.

 

Mi az a hatásmérés?

Hatásmérés segítségével egy szervezet adatokon alapuló visszajelzést kaphat tevékenységének sikerességéről. Nem csak a belső munkatársak, hanem a célcsoportba tartozók és a partnerek is rálátást nyerhetnek arra, hogy a kitűzött célt – azaz a kívánatosnak tartott társadalmi változást – mennyiben sikerült elérni. A hatásmérés adatai alapján ráadásul azonosíthatóvá válnak azok a területek, ahol változtatásra, fejlesztésre van lehetőség.

A hatásmérés sokszor az értékelés (monitoring, evaluáció) eszköztárára és megközelítésére épít úgy, hogy célzottan a közép-, vagy hosszútávon érvényesülő társadalmi hatás feltérképezésére is vállalkozik. 

A hatásmérésnek köszönhetően 

 • a működésről és annak hatásairól objektív, megbízható adatokon alapuló visszajelzést kapnak a szervezeti vezetők,
 • meghatározhatóvá válik, hogy mit és hogyan érdemes változtatni a nagyobb sikeresség érdekében,
 • feltérképezhetővé válik, hogy miként érhető el költséghatékonyság már rövidtávon is,
 • az eredmények befelé és kifelé is kommunikálható válnak,
 • a munkatársak, támogatók és partnerek bizalma megerősödik,
 • végeredményben a szervezet hitelessége nő.

Tudástár

Képzéseken használt és publikusan elérhető prezentációk

Hatásmérést célzó mérések civil szervezetek körében

Hatásméréssel foglalkozó magyar szakirodalom

Civilek hatásmérésével foglalkozó angol nyelvű szakirodalom

Mit nyújtunk?

Munkánk során arra törekszünk, hogy a hatásmérésre igényt tartó partnerünket folyamatosan támogassuk, biztosítva a(z)

 1. Igényfelmérést:

  Sokat segít a hatásmérés tervezésében, ha már egy kérdés felbukkanásakor vagy egy probléma megjelenésekor lehetőségünk van személyesen egyeztetni partnereinkkel. Már ekkor feltérképezhető, hogy a felmerült igényekre milyen módszerekkel, milyen idő-, és költségkeret mellett tudunk reagálni. A személyes találkozás segítségével tisztázhatjuk a felkínált adatgyűjtési módszerek nyújtotta lehetőségeket és korlátokat is.

 2. Adatgyűjtés megszervezését és lebonyolítását:

  Szolgáltatás csomagunkban megtalálhatóak a hagyományosnak tekinthető társadalomtudományi módszerek. Kérdőív segítségével nagyobb sokaság körében tudunk információt gyűjteni; felkeresve akár néhány tucat, de akár több ezer válaszadót is. Interjúk segítségével általában kevesebb emberrel lépünk kapcsolatba, ugyanakkor ennek a módszernek az alkalmazásával az attitűdök, benyomások és értékek-ítéletek kitűnően megismerhetőek. Az interjúknak számos típusa van, így sor kerülhet (többek között) szakértői-, életút, struktúrált és nem struktúrált interjúk lebonyolítására. A hatásvizsgálatok során fontos szerepet tölt be a dokumentumelemzés is. Ekkor a már rendelkezésre álló adatokat, dokumentumokat és egyéb adatforrásokat tekintünk át, rendszerezünk és elemzünk. Hatásmérés keretében ezen túlmenően tipikusan fókuszcsoportos vizsgálatokat szervezünk. A módszer előnye, hogy a beszélgetést gerjeszti, az érdeklődést jobban fenntartja több ember együttes részvétele. A közös interakciók olyan ismereteket hozhatnak felszínre, melyek a hagyományos interjúk során nem kerülnének a kutató látóterébe.

  Célunk az, hogy az adott megrendelés jellemzőihez illeszkedő innovatív – akár kizárólagosan az adott hatásmérés paramétereihez illeszkedő – kutatási eszközöket is fel tudjunk kínálni partnereinknek.

 3. Elemzést, értékelést:

  Az összegyűjtött adatok rendszerezése után kerül sor az elemzésre, amely folyamat végén könnyen érthető, rövid, tömör és egyszerű formában foglaljuk össze a hatásmérés eredményeit. Minden esetben törekszünk arra, hogy partnerünkkel közösen értékeljük az eredményeket, lehetőséget biztosítva a felmerült kérdések személyes megválaszolására is. Csak az igényelt kiegészítések, fejlesztések után kerül sor az elemzés tapasztalatait összefoglaló dokumentumok átadására.

 4. Tanácsadást:

  Célunk az, hogy lehetővé váljon a felmerült eredmények gyakorlatba történő átültetése. Ennek érdekében a megvalósító szervezetnek praktikus, az eredeti célokat, a rendelkezésre álló kapacitásokat és a költség-hatékonyság követelményeit figyelembe vevő tanácsadást biztosítunk.

Kapcsolat

kép

+36.20.310.6340
info@hatasmeres.hu
1125 Budapest, Kiss Áron utca. 10.

A HOLO-hoz független, önálló szakértők csatlakoztak, de egyetemek, kutatóintézetek, civil szervezetek, piac-, és közvélemény-kutató cégek munkatársai is támogatnak minket. A kutatás koordinálásáért és megvalósításáért Héra Gábor felel, aki az adott terület szakértőjével és megbízó partnerünkkel közösen tervezi meg a hatásmérés folyamatát.

A HOLO-val az alábbi űrlap kitöltésével is fel tudja venni a kapcsolatot. Írjon nekünk, ha a hatásmérés kapcsán bármi kérdése van!

Név (kötelező):
Email cím (kötelező):
Tárgy:
Üzenet: