/

Rólunk

Kutatással, ezen belül elsősorban hatásméréssel foglalkozik a HOLO, ami egy

 • szakmai tér, amely a társadalomtudományi-, piac- és közvélemény kutatás terén évtizedek óta dolgozó szakemberek közös munkájának ad keretet.
 • network, amelynek tagjai között megtalálható szociológus, szociálpolitikus, közgazdász és statisztikus, de szervezetfejlesztő, mediátor, közösségfejlesztő és pszichológus is.
 • kapcsolódási pont, amely lehetővé teszi a megrendelő és a megfelelő szakember találkozását.

Civil szervezetek

Megvalósítás előtt

 • Az Artemisszió Alapítvány interkulturális kompetenciafejlesztést célzó tréninget kívánt indítani az egészségügyi dolgozók számára. Kutatásunk az ellátórendszer problémáit foglalta össze illetve a munkavégzés során felbukkanó nehézségeket azonosított. Az eredmények alapján a célcsoport igényeihez kitűnően illeszkedő képzési csomag került kialakításra.
 • Az Utópia Civil Egyesület társadalmi célú üzeneteket kívánt eljuttatni az esélyegyenlőség témaköre iránt kevésbé fogékony célcsoporthoz. Fókuszcsoport segítségével a kampány keretében használni kívánt szlogeneket teszteltük. Az eredmények alapján nyilvánvalóvá vált, hogy milyen megfogalmazás segíti leginkább a kívánt hatás elérését.
 • A Megálló csoport megbízásából munkatársainak támogatták a józsefvárosi Magdolna negyedben élő szerhasználó és veszélyeztetett fiatalok életmódjának és életkörülményeinek vizsgálatát. Az eredmények révén a helyi szervezetek megbízható információhoz jutottak a célcsoportba tartozókról, így az igényekhez illeszkedő szolgáltatást tudtak kialakítani.

Megvalósítás közben

 • A hatásmérési rendszerük kialakítását támogattuk az alábbi szervezeteknek: Gyökerek és Szárnyak Alapítvány, Skool,  Magyar Élelmiszerban Egyesület.
 • KözösALAPON a magyarországi közösségi alapítványok fejlődését hosszútávon támogató országos program. A program munkatársai 2015-ben kezdtek el dolgozni a közösségi alapítványok létrehozása iránt érdeklődő helyi csoportokkal. A közös munkának ez a szakasza úgy zárult le, hogy a támogatói munkának köszönhetően a bejegyzett közösségi alapítványok száma négyre emelkedett Magyarországon. Ennek az időszaknak az értékelését végeztük el 2017 tavaszán. A kutatási beszámoló elérhető itt.
 • A NIOK Alapítvány megbízásából a szervezet által üzemeltetett weboldalak látogatói és a Civil Díj résztvevői között végeztünk el olyan méréseket, amelyek Megrendelőnk számára továbi fejlesztési területeket azonosítottak.    
 • A Foresee Kutatócsoportot támogató vizsgálattal, amelyre az ALTERNATIVE nemzetközi program keretében került sor, arra kerestük a választ, hogy a konfliktusban érintettek és a mediátorok közötti kapcsolat és bizalom kialakítását milyen tényezők akadályozzák és támogatják. Az eredmények nem csak a konkrét projekten belül hasznosultak, a feltárt tudás folyamatosan segíti a mediátorok munkáját a kutatás lezárulása után is.

Megvalósítás után

 • Az Adj Hangot Egyesület programjának keretében börtönrádiót hoztak létre és működtetek fegyintézetekben élők. Hatásmérésünk során a program (elsősorban) hallgatottságban mérhető eredményességét mértük, egyúttal a börtönrádióval kapcsolatos igényeket és visszajelzéseket is összegyűjtöttük.
 • A Szabad Terek egy olyan országos hálózat kialakítását tűzte ki célul, amely független közösségi tereket és civil szervezeteket köt össze egymással. A program hatásmérési rendszerének a kialakításában nyújtottunk támogatást, emellett sor került időközi és ex-post értékelésre is. 
 • A Roma Integráció Évtized Program Titkársága megbízásából a hazai, roma integrációt célzó kezdeményezésekről gyűjtöttünk információt. Az eredmények alapján választottuk ki azokat a jó gyakorlatokat, amelyek bizonyíthatóan átlátható és eredményes módon valósultak meg.

Nemzetközi szervezetek

 • Az Open Society Initiative for Europe (OSIFE) megbízásából a hazai civil szervezetek társadalmi bázis építését támogató program időközi értékelését végeztük el 2017-ben. A kvalitatív és kvantitatív technikákon alapuló kutatás során ismertté váltak a program erősségei és gyengeségei. Erre az információra építve a HOLO. kutatói a kezdeményezés fejlesztését célzó javaslatokat fogalmaztak meg. 
 • A Central European University 2021 és 2023 között futó Science Shop programjának hatásméréséért felelünk. Az első eredmények elérhetők itt.
 • A FARE Network vezetésével, öt ország részvételével zajló YARSPE program arra kereste a választ, hogy a fiatalok radikalizációját a különböző sport tevékenységek hogyan tudják meggátolni. Cseh kollégánkkal a program hatásméréséért feleltünk 2020 és 2022 között.  
 • 2020-ban végeztük el a Porticus Alapítvány finanszírozásából megvalósult "Building a sustainable changemaking ecosystem in Romania and Hungary program" hatásmérését.  

Állami szervezetek

Megvalósítás előtt

 • A 0-3 éves korosztály számára biztosított alapellátásokról, szolgáltatásokról, a szolgáltatók és intézmények sajátosságairól gyűjtött információt a „Kisgyermekkori nevelés támogatása” (EFOP-3.1.1) programhoz kapcsolódó kutatás. Az eredmények az ellátórendszer átalakítását célzó intézkedéseket támogattak.
 • A nemzetközi partnerekkel zajló COREPOL program keretében a rendőrök és a romák között kialakuló konfliktusokról és azok megoldási lehetőségeiről gyűjtöttünk információt. A két éves futamidejű kutatás során nyert adatok a rendőrképzés fejlesztéséhez járultak hozzá.
 • A "Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése" (EFOP-1.2.4) program keretében a gyermekvédelmi jelzőrendszer erősségeire és gyengeségeire koncentráló vizsgálatot támogattunk. Az eredmények ismeretében került sor annak annak a tananyagnak a kialakítására, amely a jelzőrendszerben dolgozók munkáját támogatja jelenleg is.  

Megvalósítás közben

 • A hazai tehetséggondozás, tehetségfejlesztés hazai szervezeti struktúrájáról és gyakorlatáról kaptunk átfogó képet a kvantitatív és kvalitatív elemeket ötvöző kutatás eredményei alapján. Az eredmények a tehetséggondozás rendszerének fejlesztéséhez járultak hozzá.
 • Több képzési programot (pl. TÁMOP 5.3.8, TÁMOP 5.3.10) menet közben, többször vizsgáltuk nagy mintás, kérdőíves kutatásokkal. A vizsgálatok során a célcsoport helyzetét, igényeit és a biztosítani kívánt szolgáltatás jellemzőit határoztuk meg, ezen túlmenően az elért eredményekről adtunk visszajelzést.
 • Munkatársainak a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap időközi értékelését végezték el. Az elemző munka során nem projekt, hanem program szintű átvilágítás történt. Az elemző tanulmány nem csak a társadalmi, politikai és jogi kontextust ismerteti, hanem (többek között) a program hatékonyságával, relevanciájával, koherenciájával és fenntarthatóságával kapcsolatos információkat is közöl. 

Megvalósítás után

 • A Belügyminisztérium Támogatás-koordinációs Főosztályának megbízásából az Európai Integrációs Alap és az Európai Menekültügyi Alap által a 2011-2013. évek allokációjának terhére finanszírozott programok hatásmérését végeztük el. Az eredmények általános értékelést tettek lehetővé, de a következő évek pályázati kiírási gyakorlatát is befolyásolták.
 • Munkatársaink segítségével valósult meg a fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje című kiemelt projekt (TÁMOP 5.6.3) hatását mérő kutatás.
 • A HOLO. tagjai a Svájci Hozzájárulás keretében megvalósított SH/9/1/1 számú „Többszintű Közösségi Rendőrségi Hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért” című projekt hatásvizsgálatát támogatták a Belügyminisztérium felkérésére. A megvalósítás előtt és után 2000-2000 fős mintán vizsgáltuk, hogy a program milyen változást ért el a célcsoport körében.

Üzleti szervezetek

A HOLO tagjai üzleti szervezetek hatásmérését is támogatták. Az alábbiakban azokat a partnereket soroljuk fel, akikkel az elmúlt években együtt dolgoztunk: Alstom Magyarország, Café PR, Coca-Cola Magyarország, dm-drogerie markt, Dreher Sörgyárak Zrt., E.ON Magyarország, Körber Hungária, Magyar Posta, OTP Bank, Raiffeisen Bank, SPAR Magyarország, Videoton

Képzések

 • A Mozaik Hub szervezésében zajló képzések célja, hogy a nonprofit menedzsment valamennyi területén hozzájáruljanak zsidó közösségi szervezek és más magyarországi civil szervezetek hatékonyabb, sikeresebb és fenntarthatóbb működéséhez. Trénerünk több éven keresztül felelt a hatásmérés workshop megtartásáért. 
 • Az Impact Academy egy olyan hosszú távú fejlesztési folyamat civil szervezetek, társadalmi vállalkozások és cégek számára, akik szeretnék kialakítani és bevezetni saját hatásmérési rendszerüket. Ezt a folyamatot támogattuk workshop-ok megtartásával és mentorálással.  
 • A Badur Alapítvány Rezíliencia és Inkubátor programja diagnózus alapú, komplex és egyénre szabott szervezetfejlesztést biztosít csoportos képzési workshopok, egyéni tanácsadás/fejlesztés és pénzügyi támogatás formájában civil szervezeteknek, társadalmi vállalkozásoknak, illetve kezdeményezéseknek. A két programhoz hatásmérés tematikájú workshopok megtartásával járultunk hozzá. 

Mi az a hatásmérés?

Hatásmérés segítségével egy szervezet adatokon alapuló visszajelzést kaphat tevékenységének sikerességéről. Nem csak a belső munkatársak, hanem a célcsoportba tartozók és a partnerek is rálátást nyerhetnek arra, hogy a kitűzött célt – azaz a kívánatosnak tartott társadalmi változást – mennyiben sikerült elérni. A hatásmérés adatai alapján ráadásul azonosíthatóvá válnak azok a területek, ahol változtatásra, fejlesztésre van lehetőség.

A hatásmérés sokszor az értékelés (monitoring, evaluáció) eszköztárára és megközelítésére épít úgy, hogy célzottan a közép-, vagy hosszútávon érvényesülő társadalmi hatás feltérképezésére is vállalkozik. 

A hatásmérésnek köszönhetően 

 • a működésről és annak hatásairól objektív, megbízható adatokon alapuló visszajelzést kapnak a szervezeti vezetők,
 • meghatározhatóvá válik, hogy mit és hogyan érdemes változtatni a nagyobb sikeresség érdekében,
 • feltérképezhetővé válik, hogy miként érhető el költséghatékonyság már rövidtávon is,
 • az eredmények befelé és kifelé is kommunikálható válnak,
 • a munkatársak, támogatók és partnerek bizalma megerősödik,
 • végeredményben a szervezet hitelessége nő.

Tudástár

Hatásmérést célzó mérések civil szervezetek körében

Hatásméréssel foglalkozó magyar szakirodalom

Civilek hatásmérésével foglalkozó angol nyelvű szakirodalom

Mit nyújtunk?

Munkánk során arra törekszünk, hogy a hatásmérésre igényt tartó partnerünket folyamatosan támogassuk, biztosítva a(z)

 1. Igényfelmérést:

  Sokat segít a hatásmérés tervezésében, ha már egy kérdés felbukkanásakor vagy egy probléma megjelenésekor lehetőségünk van személyesen egyeztetni partnereinkkel. Már ekkor feltérképezhető, hogy a felmerült igényekre milyen módszerekkel, milyen idő-, és költségkeret mellett tudunk reagálni. A személyes találkozás segítségével tisztázhatjuk a felkínált adatgyűjtési módszerek nyújtotta lehetőségeket és korlátokat is.

 2. Adatgyűjtés megszervezését és lebonyolítását:

  Szolgáltatás csomagunkban megtalálhatóak a hagyományosnak tekinthető társadalomtudományi módszerek. Kérdőív segítségével nagyobb sokaság körében tudunk információt gyűjteni; felkeresve akár néhány tucat, de akár több ezer válaszadót is. Interjúk segítségével általában kevesebb emberrel lépünk kapcsolatba, ugyanakkor ennek a módszernek az alkalmazásával az attitűdök, benyomások és értékek-ítéletek kitűnően megismerhetőek. Az interjúknak számos típusa van, így sor kerülhet (többek között) szakértői-, életút, struktúrált és nem struktúrált interjúk lebonyolítására. A hatásvizsgálatok során fontos szerepet tölt be a dokumentumelemzés is. Ekkor a már rendelkezésre álló adatokat, dokumentumokat és egyéb adatforrásokat tekintünk át, rendszerezünk és elemzünk. Hatásmérés keretében ezen túlmenően tipikusan fókuszcsoportos vizsgálatokat szervezünk. A módszer előnye, hogy a beszélgetést gerjeszti, az érdeklődést jobban fenntartja több ember együttes részvétele. A közös interakciók olyan ismereteket hozhatnak felszínre, melyek a hagyományos interjúk során nem kerülnének a kutató látóterébe.

  Célunk az, hogy az adott megrendelés jellemzőihez illeszkedő innovatív – akár kizárólagosan az adott hatásmérés paramétereihez illeszkedő – kutatási eszközöket is fel tudjunk kínálni partnereinknek.

 3. Elemzést, értékelést:

  Az összegyűjtött adatok rendszerezése után kerül sor az elemzésre, amely folyamat végén könnyen érthető, rövid, tömör és egyszerű formában foglaljuk össze a hatásmérés eredményeit. Minden esetben törekszünk arra, hogy partnerünkkel közösen értékeljük az eredményeket, lehetőséget biztosítva a felmerült kérdések személyes megválaszolására is. Csak az igényelt kiegészítések, fejlesztések után kerül sor az elemzés tapasztalatait összefoglaló dokumentumok átadására.

 4. Tanácsadást:

  Célunk az, hogy lehetővé váljon a felmerült eredmények gyakorlatba történő átültetése. Ennek érdekében a megvalósító szervezetnek praktikus, az eredeti célokat, a rendelkezésre álló kapacitásokat és a költség-hatékonyság követelményeit figyelembe vevő tanácsadást biztosítunk.

Kapcsolat

kép

+36.20.310.6340
info kukac hatasmeres pont hu
1125 Budapest, Kiss Áron utca. 10.

A HOLO-hoz független, önálló szakértők csatlakoztak, de egyetemek, kutatóintézetek, civil szervezetek, piac-, és közvélemény-kutató cégek munkatársai is támogatnak minket. A kutatás koordinálásáért és megvalósításáért Héra Gábor felel, aki az adott terület szakértőjével és megbízó partnerünkkel közösen tervezi meg a hatásmérés folyamatát.